Dự án cỏ trang trí, tạo cảnh quan đô thị tại Baghdad, thủ đô Iraq

Dự án cỏ trang trí, tạo cảnh quan đô thị tại Baghdad, thủ đô Iraq.