AVG-KID 01

Thông số tham khảo
E635220GDQ12042
Model:  E635220GDQ12042
Chiều cao sợi cỏ:  35mm
Khoảng cách hàng cỏ:  3/8
Số mũi khâu/m:  200
Chất liệu:  MONOFILAMENT PE + CURLED PPE
Mặt đế:  PP+FLEECE

Sản phẩm liên quan