AVG-KID 02

Thông số tham khảo
A325216GD08801
Model:  A325216GD08801
Chiều cao sợi cỏ:  25mm
Khoảng cách hàng cỏ:  3/8
Số mũi khâu/m:  160
Chất liệu:  MONOFILAMENT PE + CURLED PPE
Mặt đế:  PP+SBR LATEX

Sản phẩm liên quan