AVG-PET 01

Thông số tham khảo:
E635220GDQ12042

Model:  E635220GDQ12042

Chiều cao sợi cỏ:  35mm

Khoảng cách hàng cỏ:  3/8

Số mũi khâu/m:  200

Chất liệu:  MONOFILAMENT PE + CURLED PPE

Mặt đế:  PP+FLEECE