Cỏ dùng cho thảm đánh bóng

Thông số tham khảo
A315336QP04508

Model:  A315336QP04508

Chiều cao sợi cỏ:  15mm

Khoảng cách hàng cỏ:  3/16”

Số mũi khâu/m:  280-360

Chất liệu:  4500Dtex PA

Mặt đế:  DOULBE PP

Sản phẩm liên quan