Cỏ lá gừng

Thông số tham khảo
A350416WS08811
Model:  A350416WS08811
Chiều cao sợi cỏ:  50mm
Khoảng cách hàng cỏ:   5/8”
Số mũi khâu/m:  160-200
Chất liệu:   8800Dtex Fibrillated PE
Mặt đế:  PP&SBR latex

Sản phẩm liên quan