Cỏ nhân tạo AVG-R02

Thông số tham khảo
A325216GD08801

Model:  A325216GD08801

Chiều cao sợi cỏ:  25

Khoảng cách hàng cỏ:  3/8

Số mũi khâu/m:  160

Chất liệu:  MONOFILAMENT PE 8800Dtex

Mặt đế:  DOULBE PP.

Sản phẩm liên quan