Cỏ nhân tạo sân bóng rổ

Thông số tham khảo
A310324WS06611

Model:  A310324WS06611

Chiều cao sợi cỏ:  10mm

Khoảng cách hàng cỏ:  3/16”

Số mũi khâu/m:  220-240

Chất liệu:  6600Dtex FIBRILLATED PE

Mặt đế:  DOULBE PP