Cỏ sân vườn mùa thu-Autumn 03

Thông số tham khảo
E635218GDQ12042

Model:  E635218GDQ12042

Chiều cao sợi cỏ:  35mm

Khoảng cách hàng cỏ:  3/8

Số mũi khâu/m:  180

Chất liệu:  monofilament PE plus curled PPE

Mặt đế:  PP+fleece & SBR latex

Sản phẩm liên quan