Cỏ sợi trơn

 Thông số tham khảo
A350416GD08801
Model:  A350416GD08801
Chiều cao sợi cỏ:  50mm
Khoảng cách hàng cỏ:  5/8”
Số mũi khâu/m:  160-200
Chất liệu:   8800Dtex monofilament PE
Mặt đế:  PP+NET+SBR latex

Sản phẩm liên quan