Quy trình thi công sân bóng cỏ nhân tạo đạt tiêu chuẩn FIFA (Phần 2)

(...tiếp)

Kiểm tra sân cỏ thực tế

Các hạng mục kiểm tra tại hiện trường bao gồm: độ nảy của bóng theo phương thẳng đứng, tốc độ bóng lăn, khả năng hấp thụ lực va đập, độ biến dạng theo phương thẳng đứng, trở lực chuyển hướng, độ bằng phẳng của mặt sân, độ cao của lớp đệm chèn, v.v. Yêu cầu về các hạng mục kiểm tra giữa sân cỏ FIFA Quality và FIFA Quality Pro cũng sẽ khác nhau. Chứng nhận FIFA Quality Pro cho phép sân cỏ nhân tạo đủ điều kiện để tổ chức các cấp thi đấu quốc tế cao cấp, do đó có yêu cầu khắt khe hơn.

Cần đặc biệt chú ý: Để đảm bảo tính chính xác cho kết quả kiểm nghiệm, hạng mục kiểm tra tốc độ bóng lăn không được phép thực hiện tại khu vực đường biên và khu vực mép nối giữa các tấm thảm. Ngoài ra, trong quá trình thử nghiệm hiện trường, không được tiến hành bất kì công tác bảo dưỡng sân cỏ nào.

Hạng mục kiểm nghiệm

FIFA QUALITY PRO

FIFA QUALITY

Độ đàn hồi theo phương thẳng đứng

1500px-2125px

1500px-2500px

Tốc độ bóng lăn

Khi kiểm nghiệm

4m-8m

Khi kiểm nghiệm

4m-10m

12 tháng sau

4m-8m

12 tháng sau

4m-12m

Tỷ lệ hấp thụ lực va đập

60%-70%

55%-70%

Độ biến dạng theo phương thẳng đứng

4mm-10Nm

4mm-11mm

Trở lực khi chuyển hướng

30Nm-45Nm

25Nm-50Nm

Độ dốc mặt sân

<10mm

<10mm

Độ dài sợi cỏ còn lại

Thu thập số liệu

Thu thập số liệu

Chiều dày lớp đệm chèn

Thu thập số liệu

Thu thập số liệu